Nyheder
Oprettet d.09.03.2015 KL 06:29

Referat Genneralforsamling 2015


Så blev der afholdt genneral forsamling i Korup IF - Fodbold og her kan du se et referat af mødet.

 

Protokol / Referat fra Generalforsamling 2015 i Korup IF Fodboldafdeling.
Torsdag d 26.02.15 kl. 19.00 i KKIC

Der var mødt 10 medlemmer op ud over bestyrelsen ( 5 )

 

Dagsorden:

- Valg af dirigent.

Jørgen Henriksen

 

- Valg af protokolfører.

Steffen Pedersen

 

- Bestyrelsens beretning.

Formand Rebekka Laurberg forelagde beretningen som bla. omhandlede sponsorudvalget som har fået 2 nye

medlemmer, Ungdoms afdelingen som har haft lidt modgang med spiller udmeldinger, men hvor fokus har

været meget på at uddanne trænere og finde solide træner teams i samarbejde med DBU konsulenten.

Senior afdelingen som så småt blomstrer igen med et 1. hold som spiller med om oprykning til serie 2 og god

tilgang til damerne og videre til de opgaver der er blevet arbejdet med og løst i 2014. Derefter blev der

takket for al den støtte der har været fra frivillige, sponsorer, og alle de andre medlemmer som gør et godt

stykke arbejde for klubben.

Et enkelt spørgsmål var på banen omkring hvor mange der havde besøgt vores hjemmeside siden den kom

"online" hvor bestyrelsen kunne fortælle vi havde haft 125.000 besøgende de sidste 10 måneder.

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen.

 

- Plan for kommende år.

Planerne fra bestyrelsens side er igen i år med fokus på at finde en ungdomsformand, uddanne vores

trænere bedre, mere fokus på vores arrangementer.

En enkelt kommentar tilkom efter planen var lagt ud om ungdomstrænerne til 2015 var på plads hvor

bestyrelsen svarede ja.

 

- Forelæggelse af regnskab.

Kasseren Poul Brams fremlagde regnskabet for 2014 som var et positivt regnskab med overskud på 73.494

kr. og med et meget beskedent budget for 2015.

Et enkelt spørgsmål omkring tilskud fra kommunen til bane opkritning var på tale hvor bestyrrelsen kunne

bekræfte at en ændring fra kommunen havde gjort man fik mere i tilskud.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

- Budget for det kommende år.

Budget for 2015 viser et overskud på 6650 kr. Iflg. vedtægterne skal budgettet ikke godkendes af

generalforsamlingen.

 

- Indkomne forslag.

Ingen.

 

- Valg af bestyrelse.

Følgende medlemmer var på valg og blev alle sammen valgt igen. Formand Rebekka Lauberg, Senior

Formand Steffen Pedersen.

En enkelt udtrædelse fra bestyrelsen var Ungdoms Formand Claus Dansbo.

Der kom dog to nye medlemmer til i form af Madsen Brøderne ( Kjeld og Kent ) så der var jo positivt.

formand, Rebekka Klaris – modtager genvalg

ungdomsformand, Claus Dansbo – udtræder af bestyrelsen

Steffen Pedersen – modtager genvalg

suppleanter – Kjeld Madsen

Kjeld Madsen indtræder som bestyrelses medlem.

Kent Madsen indtræder som bestyrelses medlem.

Claus Dansbo udtræder.

 

Korup IF Fodbolds bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:

Formand Rebekka Klaris Laurberg

Kasserer Poul Brams

Benjamin Klaris Laurberg

Steffen Pedersen

Kjeld Madsen

Kent Madsen

 

- Valg af revisor/revisorsuppleant.

Jens Møller stillede op til genvalg og blev valgt,

Der blev valgt ny revisor supplant da man var lidt usikker på om Lars W. Kristensen ville modtage genvalg og

det blev i form af Henrik Brendholdt.

 

- Eventuelt.

For føste gang i historien var der ingen der havde nogen spørgsmål eller kommentar til evt. Så vi går ud fra at

folk var tilfredse med bestyrrelsens arbejde i år.

Mødet varede 1 time og 30 min og folk virkede glade og tilfredse med de svar der blev givet på de spørgsmål

der var.

 

Steffen Pedersen
Protokolfører
Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1227675 gange siden 04/04/14