Propositioner Kvinde senior

GENERELT

Deltagerne skal være fyldt 15 år på spilletidspunktet. 
Ingen klub kan deltage med mere end et hold i Albaniserien.

Oprykningsberettigede fra Albaniserien, Serie 1: 
Oprykningsberettiget er de klubber, der ikke har eller i den nærmest foregående turnering har haft nedrykkede hold i nærmest overliggende seniorrække. 
Nytilmelding af hold kan ske til Serie 1 og Serie 2. 
Lokal-dommer, som har bestået DBUs dommergrundkursus, eller har gennemgået kamplederkurset, må dømme alle kampe, hvor klubben selv skal sørge for dommer. 
Propositionerne for hver turnering afgøres af DBU Fyns seniorudvalg efter tilmeldingsfristens udløb og meddeles alle klubber inden turneringen starter. 
Oprykningskampe afvikles som anført under “Lodtrækning til ordinære oprykningskampe”. 
Fynsmestre (max. 17 spillere pr. hold) tildeles en nål med årstal og rækkebetegnelse.

I rækken Serie 2 kan kampe afvikles som 9M kampe.
Anmodende klub skal meddele modstander ønsket senest 2 timer før kampstart.  
Kampen afvikles herefter som 9M kamp med samme regler som ved en 11M kamp, Målene trækkes frem til kanten af straffesparksfeltet. 
Den anmodende klub må i dette tilfælde maksimalt stille med 10 mand. 

Albaniserien - forår 2015

består af én pulje med 14 hold. 
Spiller en enkeltturnering. 
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
DBU Fyn tilsiger dommer. 
Ved turneringens afslutning rykker det bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Kvindeserie Vest
Ved turneringens afslutning rykker nummer 12-14 ned og skal nytilmeldes. 

Serie 1 – forår 2015
DBU Fyn fastsætter spilledato og -tidspunkt. 
Ved turnerings afslutning rykker de to bedst placerede oprykningsberettigede hold op i Albaniserien,
Øvrige hold skal nytilmeldes.
DBU Fyn tilsiger dommer.

Serie 2 – forår 2015
Består af de til rækken tilmeldte hold. 
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer. 
Ved turneringens afslutning skal alle hold nytilmeldes

 

 

Senior 7:7 

Udskrives i en A-, B- og C-række. 
DBU Fyn fastsætter seneste spilledato. 
Den arrangerende klub tilsiger dommer.

For hver 3 mål et hold kommer bagud, må der indsættes en ekstra spiller.

Ekstraordinær op- og nedrykning. 

Ved turneringens afslutning kan forekomme ekstraordinær op-/nedrykning. 
Hvis klubber rykker ned i Albaniserien og de i forvejen har hold i pågældende række, rykker dette hold ekstraordinært ned og den ordinære nedrykning i den pågældende pulje suspenderes tilsvarende. 
Hvis en række, på grund af ekstraordinær op-/nedrykning eller af andre årsager, ikke kommer til at bestå af det i propositionerne angivne antal hold reguleres disse rækker ved ekstraordinær op-/nedrykning efter bestemmelser fastsat af DBU Fyns bestyrelse. 


Read more at http://www.dbufyn.dk/turneringer_og_resultater/Senior/Saadan_spiller_vi/propositioner_-_kvinde_senior#3HbLgLdCwuCsj6Jr.99

Login
Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1994095 gange siden 04/04/14