Nyheder
Oprettet d.19.05.2019 KL 11:53

Bestyresesmøde 9.5.2019


BS møde d. 9. maj kl. 20.00 i KKIC

 

Deltagere: John Andersen, BD, KM, CL, PC, RK, MJ, ML, KJ & MB

Fraværende:Dagsorden:

 

 1. Referat fra sidste BS møde

 2. Økonomi - restancer v. CL

 3. Tøjlager v. JA

 4. Salg på stadion v. KM

 5. Hængelås til skur på stadion v. KM

 6. Projekt renovering af stadion og oprydning v. BD

 7. Sponsorer v. BD

 8. Opdatering af kontingentsatser v. PC

 9. Andet v. Alle

 10. Næste møde?
Referat:

 

 1. Referat gennemgåes

 2. Saldo i Sydbank er ca. 160000kr og der mangler fortsat aktivitetstilskud fra kommunen på ca. 40000kr. Debitorsaldoen er på ca. 13000kr og forventes at falde yderligere i de kommende måneder. Efterfølgende vil holdene blive gået igennem, så vi ikke har gratister gående. Dette arbejde kommer til at foregår med de respektive holdansvarlige.

 3. JA sorterer og BD sørger for bortkørsel

 4. Fungerer ikke optimalt, BD snakker med KKIC og får aftalerne på plads

 5. Virker alligevel

 6. BD taler med kommunen og aftaler, hvilke krav kommunen stiller til renoveringen.

 7. BD sender oplægget rundt også skal der sælges sponsorater

 8. Kontingentsatser kommer på dagsorden til september

 9. PC sender kontrakter til CL, hvor størrelsen på godtgørelsen til børne/ungetrænere fremgår. BD og CL kontakter seniortrænerne vedr. godtgørelse. Persondatalov for KIF Fodbold i forhold til Impuls. RK kontakter DBU for at høre, hvad andre klubber gør. RK tager et forslag med til næste BS møde.

 10. Næste møde er d. 6. juni kl. 19.30 i KKIC. PC booker mødelokale.Login
Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1919216 gange siden 04/04/14