Nyheder
Oprettet d.07.05.2019 KL 17:06

General forsamling 3. april 2019


GENERALFORSAMLING I FODBOLDAFDELINGEN
 
Onsdag d. 3. April 2019 kl. 19:00 i KKIC.
 
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.  Valg af dirigent.
2.  Valg af protokolfører.
3.  Bestyrelsens beretning.
4.  Plan for kommende år.
5.  Forelæggelse af regnskab.
6.  Budget for det kommende år.
7.  Valg af bestyrelse.
Valg af formand - Rebekka Klaris Laurberg modtager ikke genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem - Kent Madsen modtager genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem - Kristian Bou Jørgensen genvalg
Valg af bestyrelsesmedlem - Rebekka Klaris Laurberg stiller op
    8. Valg af revisor/revisorsuppleant.
-     Revisor, Grethe Jensen Valg af revisor - Jens Møller Sørensen
-     Revisorsuppleant – Lars W. Kristensen – Valg af revisor - Henrik Brendholdt
    9. Indkommende foreslag
    10. Eventuelt.
Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal
være formanden i hænde senest d. 27. marts 2019.
Bestyrelsen
Referat:
1:
Kristian Bou Jørgensen
2:
Referent – Peter Carstensen
3:
Formandsberetning ved RK:
Det kommende år skal bl.a. bruges på igen at bringe økonomien i en positiv retning. Børne-
/ungesamarbejdet med Ubberud fungerer godt. Antallet af medlemmer på U5-16 har i 2018 været
svagt stigende.
Seniorafdelingen og de ”ældre” årgange er fornuftigt kørerende og antallet af hold er
tilfredsstillende.
RK takker de frivillige og sponsorerne for opbakningen i det forgangne år.
4:
Styrke ungdomsarbejdet, opdatere kontingentsatser, renovering af stadionbanen,
børne/ungeholdene tilbydes overnatningsstævner, målet for seniorholdene er at holde deres
nuværende niveau. Der snakkes om vigtigheden af et struktureret arbejde med årshjul.
5:
RK gennemgår regnskab:
Side 2 af 1
Årets underskud skyldes primært afskrivning af kontingenter. Der spørges livligt ind på de forskellige
poster i regnskabet. RK svarer på de spørgsmål forsamlingen har. Forsamlingen må desværre
konstatere at klubbens administration herunder økonomien ikke har været forvaltet ansvarligt de
seneste år. Regnskabet godkendes uden yderligere kommentarer.
6:
RK gennemgår budget for 2019 og knytter kommentarer til de forskellige poster. Det noteres at der
skal sættes penge af til møder.
7:
Bestyrelsen peger Mungongo Bernardo
Brian Dansbo stiller sig også til rådighed for bestyrelsen. Efter lidt snak omkring arbejdet der ligger
foran klubben. Forsamlingen peger herefter enstemmigt på Brian Dansbo som ny formand.
Efter generalforsamlingen består bestyrelsen følgende personer:
Formand Brian Dansbo, Kasserer Carsten Lunde, Ungdomsformand Peter Carstensen og menige
medlemmer: Rebekka Klaris, Kent Madsen, Mathias Benjamin Jacobsen, Kristian Bou Jørgensen,
Mungongo Bernardo
Suppleanter: Michael Larsen, Steffen Pedersen
8:
Jørgen Hansen bliver valgt som revisorsuppleant
9:
Der var ingen forslag
10:
Hjemmesiden er ikke tilfredsstillende. Mungongo Bernardo fra bestyrelsen tager ansvaret og lover
bod og bedring.
RK takker for fremmødet.


Login
Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1872213 gange siden 04/04/14