Nyheder
Oprettet d.21.01.2017 KL 15:26

Generelforsamling 2017


GENERALFORSAMLING I FODBOLDAFDELINGEN 

Onsdag d. 22. februar 2017 kl. 19:00 i KKIC. 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1.  Valg af dirigent. 
2.  Valg af protokolfører. 
3.  Bestyrelsens beretning. 
4.  Plan for kommende år. 
5.  Forelæggelse af regnskab. 
6.  Budget for det kommende år. 
7.  Indkomne forslag. 
8.  Valg af bestyrelse. 
-     Formand, Rebekka Klaris – modtager genvalg 
-     Senior Formand, Steffen Pedersen – udtræder af bestyrelsen 
-     Dennis Knudsen – modtager valg
-     Kristian Bou Jørgensen – modtager valg
9. Valg af revisor/revisorsuppleant. 
-     Revisor, Jens Møller Sørensen – villig til genvalg 
-     Revisorsuppleant – Grete Jensen – vilig til genvalg
10. Eventuelt. 

Emner der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
være formanden i hænde senest d. 08. februar 2017. 

BestyrelsenLogin
Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1704973 gange siden 04/04/14